Đang thực hiện
Công cụ quản trị Trang

Công cụ quản trị Trang

Công cụ quản trị Trang

(Thời lượng video: 1:19)
Công cụ quản trị Trang mang lại cho bạn quyền kiểm soát đối với Trang của mình để bạn có thể quyết định nội dung và cách chia sẻ với khách hàng.
Công cụ này cung cấp cho bạn:
 • Nơi để liệt kê thông tin liên hệ công việc quan trọng
 • Thông báo khi khách hàng tương tác với Trang của bạn
 • Thông tin đánh giá để bạn có thể biết Trang của mình đang hoạt động như thế nào
 • Quyền kiểm soát về người có thể quản lý hoặc xem Trang của bạn
Tạo Trang

Giới thiệu cho mọi người về doanh nghiệp của bạn

Khi mọi người truy cập Trang của bạn, phần Giới thiệu là nơi họ có thể xem nhanh thông tin quan trọng về doanh nghiệp của bạn—bao gồm bạn là ai, bạn cung cấp sản phẩm gì và làm cách nào để liên hệ với bạn.
Bạn có thể liệt kê địa chỉ, số điện thoại, trang web của doanh nghiệp của mình và nhiều thông tin khác. Thậm chí bạn có thể hiển thị sản phẩm, dịch vụ, menu, khoảng giá và các mốc của doanh nghiệp—như đại hội cổ đông hoặc ngày kỷ niệm.

Tin nhắn: Trò chuyện với khách hàng của bạn

Phần Tin nhắn cũng giống như hộp thư email cho Trang của bạn—bạn có thể đọc tin nhắn, trả lời, lưu trữ tin nhắn và các tính năng khác. Đồng thời, khi mọi người thích, bình luận hoặc chia sẻ bài viết của bạn—và gửi tin nhắn cho bạn—bạn sẽ thấy tất cả hoạt động này trong tab Thông báo.*
Bạn cũng có tùy chọn bật tính năng nhắn tin trên Trang để có thể trả lời bình luận công khai về Trang của mình bằng tin nhắn riêng. Bạn cũng có thể sử dụng Câu trả lời đã lưu—tin nhắn đã lưu mà bạn tạo để có thể gửi nhanh đến khách hàng để trả lời các câu hỏi thường gặp.
*Một số người thích Trang của bạn có thể đặt cài đặt quyền riêng tư cá nhân ngăn bạn xem hoạt động của họ trên Trang của bạn.
 • Tính năng nhắn tin giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi của khách hàng.
  Tính năng nhắn tin giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi của khách hàng.

Tab Thông tin chi tiết: Tìm hiểu về đối tượng của bạn

Với tab Thông tin chi tiết, bạn có thể xem mọi người phản hồi bài viết của mình như thế nào. Xem nhanh số người đang thích, bình luận hoặc chia sẻ bài viết của bạn—để bạn có thể khiến bài viết hiệu quả hơn.
Đây là những thông tin mà tab Thông tin chi tiết cung cấp:
 • Tổng quan—Thông tin nhanh về hoạt động gần đây của Trang. Ở đây còn có phần Trang nên xem để bạn có thể xem cách các doanh nghiệp giống doanh nghiệp của mình sử dụng Trang của họ.
 • Số lượt thích—Bảng phân tích về tổng số lượt thích Trang và những lượt thích này đến từ số người tiếp cận hay quảng cáo.
 • Phạm vi tiếp cận—Số người đã xem bài viết của bạn và cách họ xem bài viết đó, thông qua những người bạn khác hay quảng cáo.
 • Số lượt truy cập—Số người đã truy cập Trang của bạn và những phần họ đang xem.
 • Bài viết—Thông tin chi tiết về đối tượng của bạn. Xem thời gian mọi người trực tuyến nhiều nhất, các loại bài viết họ thích và tỷ lệ tương tác của họ.
 • Mọi người—Thông tin nhân khẩu học của những người xem bài viết của bạn, số người đã bị thu hút và số người đã check in tại doanh nghiệp của bạn.
Khi bạn hiểu đối tượng của mình, Trang của bạn có thể hiệu quả hơn.

Tab Cài đặt: Kiểm soát nội dung trên Trang của bạn và thêm người khác

Với tab Cài đặt, bạn có nhiều quyền kiểm soát đối với Trang của mình và cách nội dung hiển thị.
Bạn có quyền kiểm soát chung đối với chế độ hiển thị Trang và bài viết, người xem Trang của bạn và người có thể thực hiện thay đổi đối với Trang của bạn.
Bạn cũng có thể kiểm soát các ứng dụng mình dùng trên Trang, tạo bài viết từ email và thậm chí nhận các chỉnh sửa đề xuất từ khách hàng thích Trang của mình.
Hãy xem qua Cài đặt Trang để xem cách bạn có thể cải thiện Trang của mình.
Tạo Trang
lên đầu trang