Đang thực hiện
Cài đặt Trang

Cài đặt Trang

Cài đặt Trang

(Thời lượng video: 1:25)
Với tab Cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh cách nội dung xuất hiện trên Trang của mình và người có thể tương tác với nội dung đó để bạn biết rằng khách hàng trải nghiệm Trang của mình theo cách bạn muốn.
Tạo Trang

Khám phá Cài đặt để chia sẻ điều bạn muốn với người bạn muốn


 
Với cài đặt Chung, bạn có thể kiểm soát chế độ hiển thị Trang và bài viết, người xem Trang của bạn, kiểm duyệt Trang, bộ lọc và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể hạn chế chế độ hiển thị Trang của mình. Nếu Trang của bạn có nội dung nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật như giới hạn tuổi—ví dụ: rượu—bạn có thể giới hạn chế độ hiển thị của Trang theo độ tuổi để tuân thủ các luật hiện hành.

Với Thông tin Trang, bạn có thể thêm giờ mở cửa, thông tin liên hệ và mô tả về doanh nghiệp của bạn.
Thông tin bạn thêm vào Trang có thể giúp mọi người tìm doanh nghiệp của bạn khi họ tìm kiếm trên Facebook hoặc trên web và liên hệ với bạn dễ dàng hơn.
 

 
Với Thông báo, bạn có thể kiểm soát thời gian và cách nhận thông báo về hoạt động trên Trang của mình.
Với Vai trò trên Trang, bạn có thể thêm các quản trị viên khác. Bạn có thể chỉ định ai đó làm quản trị viên Trang, biên tập viên, người kiểm duyệt, người quảng cáo hoặc người phân tích.
Đó là cách tuyệt vời để bạn cho phép người khác giúp mình với các phần cụ thể trong quản lý Trang.
 
Với Ứng dụng, bạn có thể kiểm soát các loại ứng dụng trên Trang của mình.
Bạn có thể thêm ứng dụng giúp hiển thị các sự kiện, menu của mình, chia sẻ ghi chú, video và v.v.. Khi bạn thêm ứng dụng vào Trang, ứng dụng sẽ xuất hiện trong phần các tab ngay bên dưới ảnh bìa của bạn.
 Xem hoạt động trên Trang, quản lý người có thể bình luận và hơn thế nữaquan-ly-binh-luan
Chỉnh sửa được đề xuất
 thu thập phản hồi từ những người xem Trang của bạn. Nếu khách hàng cho rằng việc bổ sung thông tin trên Trang sẽ hữu ích, họ có thể đề xuất chỉnh sửa và tin nhắn của họ sẽ được thêm vào phần Chỉnh sửa được đề xuất.


quan-ly-luot-like
Với Nổi bật, bạn có thể điều chỉnh giao diện của các Trang khác mà mình thích gần đầu Trang của bạn. Bạn cũng có thể giới thiệu các quản trị viên Trang trong phần Giới thiệu của Trang.

Với 
Di động, bạn có thể tạo bài viết qua email khi đang di chuyển.facebook-wifi
Với 
Facebook Wi-Fi, khách hàng của bạn có thể check in tại doanh nghiệp của bạn bằng Facebook để có wi-fi miễn phí khi ghé thăm bạn. Tìm hiểu thêm tại facebook.com/business/facebook-wifi.
Nhật ký hoạt động
 cung cấp cho bạn bản ghi hoạt động của Trang, bao gồm các bài viết đã lên lịch.

Với 
Người dùng bị cấm, bạn có thể ngăn mọi người bình luận trên Trang của mình. Nếu ai đó thêm nội dung nào đó không phù hợp, bạn có thể xóa bình luận và chặn quyền truy cập vào Trang của mình trong tương lai.
lên đầu trang