Đang thực hiện
Trang Facebook của bạn

Trang Facebook của bạn

Với một Trang Facebook, bạn có thể dễ dàng cho khách hàng biết toàn bộ thông tin về doanh nghiệp của mình.

Tiếp tục thu hút khách hàng mới và hiện có bằng cách:

  • Liệt kê chi tiết—như giờ mở cửa và thông tin liên hệ
  • Thêm các ảnh chụp và hình ảnh lớn, đẹp
  • Đăng cập nhật để cho mọi người biết tin tức mới nhất về doanh nghiệp của bạn
 
Cho mọi người thấy bạn đã sẵn sàng kinh doanh

Tiếp tục thu hút khách hàng mới và hiện có bằng cách:

  • Liệt kê chi tiết—như giờ mở cửa và thông tin liên hệ
  • Thêm các ảnh chụp và hình ảnh lớn, đẹp
  • Đăng cập nhật để cho mọi người biết tin tức mới nhất về doanh nghiệp của bạn

Khi đăng, bạn có thể:
  • Viết thông điệp xuất hiện ngay lập tức trên Trang của mình.
  • Thêm liên kết đến trang web, ảnh hoặc video của bạn để có nội dung hấp dẫn hơn.
  • Chia sẻ các sự kiện hoặc mốc đặc biệt của doanh nghiệp.
  • Dịch bài viết của bạn sang các ngôn ngữ khác nhau cho nhiều đối tượng khác nhau.
 
lên đầu trang