Đang thực hiện
Tìm hiểu cách thực hiện
Tìm hiểu cách thành công bằng Facebook
Chúng tôi sẽ giúp bạn khai thác tối đa các công cụ của chúng tôi để bạn có thể phát triển doanh nghiệp và đạt các mục tiêu của mình.
Cách hoạt động của Quảng cáo trên Facebook

Facebook khác với các phương tiện quảng cáo khác vì bạn có thể đưa quảng cáo của mình đến đúng người. Bạn chọn đối tượng cho quảng cáo của mình và có thể tiếp cận họ bất kỳ lúc nào, trên mọi thiết bị.

Đánh giá kết quả

Với công cụ đánh giá của Facebook, bạn có thể biết thông tin chi tiết đến khó tin về hiệu quả quảng cáo của mình. Khi hiểu kết quả quảng cáo của mình, bạn có thể cải thiện quảng cáo để có nhiều ảnh hưởng hơn nữa.

Tạo quảng cáo

Công cụ tạo quảng cáo giúp bạn tạo quảng cáo được nhắm mục tiêu để tiếp cận tất cả những người thích hợp cho doanh nghiệp của mình.

lên đầu trang