Đang thực hiện
Quảng cáo ứng dụng của bạn

Quảng cáo ứng dụng của bạn bằng Facebook

Quảng cáo trên Facebook giúp quảng cáo ứng dụng di động và trò chơi dễ dàng nên bạn có thể tìm khách hàng mới và giữ mọi người tương tức với ứng dụng của mình.
Tiếp cận tất cả những người thích hợp bằng quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên giới tính, độ tuổi, sở thích và thiết bị của họ.
Duy trì sự tương tác của họ bằng các quảng cáo dành cho những người đã cài đặt hoặc thực hiện hành động cụ thể trong ứng dụng của bạn.
Theo dõi cách Quảng cáo trên Facebook ảnh hưởng đến số lượt cài đặt, doanh số của ứng dụng và hơn thế nữa.

Tìm hiểu cách quảng cáo ứng dụng của bạn bằng Facebook

Thiết lập Trang

Trang Facebook giúp doanh nghiệp của bạn hiện diện trực tuyến và tương tác với những người thích doanh nghiệp của bạn.

Sử dụng Mạng đối tượng

Mạng đối tượng là cách đơn giản để sắp xếp chiến dịch trong các ứng dụng bên thứ ba có chất lượng cao.

Chọn đối tượng quảng cáo

Tiếp cận đối tượng sẽ xem quảng cáo của bạn trước khi họ phải tìm kiếm bạn. Nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng của bạn theo vị trí, độ tuổi, giới tính, sở thích và các tiêu chí khác.

Báo cáo quảng cáo: Hiệu quả quảng cáo

Xem hiệu quả hoạt động của quảng cáo để bạn có thể tăng cường ngân sách cho những quảng cáo hoạt động tốt và cải tiến những quảng cáo hoạt động chưa tốt.

Tiếp cận khách hàng mà bạn biết

Với Đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể tiếp cận khách hàng mà bạn đã biết một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo sự riêng tư.

Quảng cáo cài đặt và tương tác với ứng dụng

Tiếp cận những người muốn cài đặt ứng dụng của bạn hoặc sử dụng lại ứng dụng trên mọi thiết bị.
lên đầu trang