Đang thực hiện
Nâng cao nhận thức về thương hiệu

Nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng Facebook

Hơn 1,3 tỷ người sử dụng Facebook để kết nối với những gì quan trọng đối với họ và 64% trong số này truy cập Facebook hàng ngày. 1 Ảnh, video, liên kết phù hợp và hấp dẫn khiến Quảng cáo trên Facebook trở thành một cách hiệu quả để tìm khách hàng mới và xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.
Xây dựng nhận thức lâu bền và kể câu chuyện về thương hiệu của bạn bằng quảng cáo video, ảnh và liên kết hấp dẫn.
Những người bạn quan tâm nhất sẽ nhìn thấy quảng cáo của bạn cùng với tin từ gia đình và bạn bè họ.
Khi mọi người cảm thấy được kết nối với doanh nghiệp của bạn, họ có nhiều khả năng chọn sản phẩm và dịch vụ của bạn hơn.

Tìm hiểu cách nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng Facebook

Thiết lập Trang

Trang Facebook là một phương tiện phát ngôn của doanh nghiệp bạn trên Facebook. Đây là cách dễ dàng để thu hút những người thích doanh nghiệp của bạn.

Thông tin cơ bản về đánh giá trên Facebook

Công cụ đánh giá của chúng tôi giúp bạn hiểu được kiểu người thích doanh nghiệp của bạn và cách họ phản hồi quảng cáo của bạn.

Chọn đối tượng quảng cáo

Tiếp cận đối tượng sẽ xem quảng cáo của bạn trước khi họ phải tìm kiếm bạn. Nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng của bạn theo vị trí, độ tuổi, giới tính, sở thích và các tiêu chí khác.

Quảng cáo số lần nhấp vào trang web

Chạy các quảng cáo trên Facebook đưa mọi người tới trang bất kỳ trên trang web của bạn.

Tìm những người giống khách hàng của bạn

Với Đối tượng tương tự, bạn có thể tiếp cận những người trên Facebook có các đặc điểm giống với khách hàng hoặc những người thích Trang của mình.

Lượt xem video

Tạo các quảng cáo video hấp dẫn giúp mọi người kết nối và nhớ thương hiệu của bạn.
lên đầu trang