Đang thực hiện
>Tạo quảng cáo

Thông tin cơ bản về tạo quảng cáo trên Facebook

Với Quảng cáo trên Facebook, bạn có thể thu hút thêm người đến cửa hàng của mình, mua sắm trên trang web, thích Trang, cài đặt ứng dụng, v.v.
Hãy xem bạn có thể đạt được điều gì bằng Quảng cáo trên Facebook và nhấp để tìm hiểu thêm.

Tương tác với bài viết trên Trang

Thu hút thêm nhiều người thích, bình luận và chia sẻ về bài viết của bạn hơn. Bạn sẽ tiếp cận được nhiều người thích Trang của mình hơn và những đối tượng mới.

Số lượt thích Trang

Tạo đối tượng của Trang bằng cách thu hút thêm số lượt thích Trang. Việc kết nối với khách hàng mới và tìm hiểu thêm về đối tượng của bạn là một cách tuyệt vời.

Số lần nhấp vào trang web

Thu hút thêm người truy cập trang web của bạn từ Facebook. Khi mọi người nhấp vào quảng cáo, bạn có thể chuyển họ đến trang bất kỳ trên trang web của mình—bao gồm cửa hàng trực tuyến.

Chuyển đổi trên trang web

Theo dõi hành động mọi người đã thực hiện trên trang web sau khi họ xem quảng cáo trên Facebook. Dữ liệu này giúp bạn biết ai truy cập trang web của mình và họ đang phản hồi nội dung nào để có thể cải tiến quảng cáo (và trang web) tốt hơn nữa.

Số lượt cài đặt ứng dụng

Phát triển ứng dụng bằng cách thu hút nhiều người cài đặt ứng dụng đó hơn. Bạn có thể chuyển quảng cáo đến đúng người dựa trên thiết bị, hệ điều hành và nhiều tiêu chí khác. Và khi họ nhấn vào quảng cáo của bạn, họ sẽ đi thẳng đến trang cài đặt của cửa hàng ứng dụng.

Tương tác với ứng dụng

Thu hút nhiều người tương tác với ứng dụng của bạn hơn và đưa họ đến các phần cụ thể của ứng dụng như trang mua hàng cho một mặt hàng hoặc màn hình nơi họ có thể đăng ký hoặc bắt đầu tải xuống

Phản hồi sự kiện

Cho mọi người biết về sự kiện đặc biệt của bạn bằng quảng cáo trên Facebook. Khi mọi người nhìn thấy sự kiện đó, họ có thể tham gia và thậm chí thêm vào lịch trên Facebook của mình. Họ cũng sẽ nhận được lời nhắc về sự kiện và bạn có thể theo dõi số người đã phản hồi.

Số lần nhận ưu đãi

Tạo ưu đãi đặc biệt để thu hút nhiều người giao dịch với mình hơn. Bạn có thể giảm giá hoặc tặng các phần thưởng khác, tùy vào bạn. Bạn quyết định khoảng thời gian chạy ưu đãi, người nhìn thấy ưu đãi, số người có thể nhận ưu đãi đó và nhiều điều khác nữa.

Số lượt xem video

Tạo các quảng cáo hấp dẫn có video và kể câu chuyện của bạn. Đối tượng của bạn có thể xem quảng cáo video trong Bảng tin trên máy tính và thiết bị di động.

Nhận thức tại địa phương

Dễ dàng tiếp cận những người trong khu vực xung quanh doanh nghiệp của bạn. Chỉ cần bắt đầu với địa chỉ doanh nghiệp của bạn và khu vực bạn muốn tiếp cận, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho số người tối đa có thể trên Facebook trong khu vực đã chọn.

Bản trình chiếu

Hiển thị sống động doanh nghiệp của bạn mà không có hạn chế về toàn bộ video. Những quảng cáo video dung lượng nhẹ này đảm bảo rằng mọi người trên khắp thế giới có thể xem câu chuyện về thương hiệu của bạn trên hầu hết mọi thiết bị được kết nối internet.

Quảng cáo quay vòng

Quảng cáo nhiều sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi mà không cần tạo nhiều quảng cáo. Định dạng quay vòng mang đến sự linh hoạt và nhiều tùy chọn nội dung — trong khi cũng giúp giảm chi phí trên mỗi lần nhấp.

Quảng cáo sản phẩm động

Giúp quảng cáo của bạn được nhắm mục tiêu và phù hợp hơn nữa với khách hàng. Quảng cáo sản phẩm động giúp thu hút thêm sự quan tâm của khách hàng bằng cách nêu bật các sản phẩm mà mọi người đã xem trên trang web hoặc ứng dụng di động của bạn. Thậm chí, chúng tôi còn cung cấp báo cáo về quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất.

Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng

Với quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng, các khách hàng tiềm năng có thể đăng ký nhận những gì bạn cung cấp, đồng thời bạn sẽ nhận được thông tin liên hệ chính xác để liên hệ với họ.
lên đầu trang