Đang thực hiện
>House of Hiranandani
House of Hiranandani
House of Hiranandani
House of Hiranandani

Bán bất động sản trực tuyến

Nhà phát triển bất động sản Ấn Độ đã xác định cách thức mới để bán các bất động sản cao cấp của mình: trực tiếp qua Facebook. Trong suốt chiến dịch, có tới 37% trong số tất cả khách hàng tiềm năng mà công ty kiếm được đến từ Facebook.
lên đầu trang