Đang thực hiện
>Đánh giá kết quả

Thông tin cơ bản về đánh giá trên Facebook

Với các công cụ đánh giá của Facebook, bạn sẽ biết cách mọi người phản hồi Trang và quảng cáo của mình để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt về tiếp cận khách hàng.

Thông tin chi tiết Trang

Với Thông tin chi tiết Trang, bạn có thể cải thiện cách tiếp thị tới và tiếp cận những người thích Trang của mình.
Thông tin chi tiết Trang hiển thị:
  • Số người thích Trang của bạn và số lượt thích mới.
  • Số người đã xem Trang và bài viết của bạn.
  • Số người đã nhấp, thích, bình luận, chia sẻ Trang hoặc bài viết của bạn.
Xem thông tin cơ bản về Thông tin chi tiết Trang.
Thông tin chi tiết Trang

Báo cáo quảng cáo

Với các công cụ báo cáo quảng cáo, bạn có thể xem hiệu quả Quảng cáo của mình trên Facebook, số người bạn tiếp cận và cách tinh chỉnh quảng cáo để cải thiện hơn nữa các quảng cáo đó.
Trong Trình quản lý quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy:
  • Một bảng điều khiển hiển thị loại quảng cáo mình đang chạy, lịch chạy và số tiền bạn đã chi tiêu vào quảng cáo.
  • Số người đã xem và tương tác với quảng cáo của mình.
  • Cách tinh chỉnh quảng cáo, bao gồm chỉnh sửa nội dung và hình ảnh quảng cáo để bạn có thể cải thiện quảng cáo của mình dựa trên hiệu quả của quảng cáo.
Xem thông tin cơ bản về Báo cáo quảng cáo.
Báo cáo quảng cáo
lên đầu trang